Členská schůze 24.6.2016

Všem členům Agrodružstva Žimutice
Pozvánka.
Představenstvo Agrodružstva Žimutice svolává na základě stanov členskou schůzi
Schůze se koná 24. června 2016 od 16 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
v Žimuticích.
Program:
1. Zahájení
2.Volba orgánů členské schůze
3. Zpráva o stavu družstva
4.Projednání a schválení účetní uzávěrky,rozdělení hospodářského výsledku 2015
5. Diskuse
6. Závěr

V Žimuticích 6.června 2016 Za představenstvo Ing.Jan Liška