Kontakt

Agrodružstvo Žimutice

Žimutice 44
373 66  Žimutice

IĆ: 60825928

tel: +420 385 737 030
email: agro_zimutice@volny.cz

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Výměna posklizňové linky Bečice

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022811

Popis projektu: Projekt „Výměna posklizňové linky Bečice“ je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde výměnou posklizňové linky obilovin ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele. Projekt zahrnuje výměnu sušící linky, dopravních cest, čističek zrnin vč. zlepšení automatizace provozu. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.