Členská schůze 2024

Všem členům Agrodružstva Žimutice

Představenstvo Agrodružstva Žimutice svolává na základě stanov členskou schůzi.
Schůze se koná 7. června 2024 od 16,00 hod.  v zasedací místnosti obecního úřadu v Žimuticích.

Program:

  1. Zahájení
  2. Volba orgánů členské schůze
  3. Zpráva o stavu družstva
  4. Projednání a schválení účetní závěrky, rozdělení hospodářského výsledku 2023
  5. Schválení auditora pro rok 2024
  6. Změny v odměnách za výkon funkce v orgánech družstva
  7. Doplňovací volba do revizní komise
  8. Změna stanov
  9. Diskuse
  10. Závěr

V Žimuticích 22. května 2024 

                                                                                                                       Za představenstvo

                                                                                                                          Ing. Jan Liška 

                                                                                                             předseda představenstva