Členská schůze 28.6.2019

Představenstvo Agrodružstva Žimutice svolává na základě stanov členskou schůzi. Schůze se koná 28.června 2019 od 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Žimuticích.
Program:
1. Zahájení
2. Volba orgánů členské schůze
3. Zpráva o stavu družstva
4. Projednání a schválení účetní uzávěrky,rozdělení hospodářského výsledku 2018
5. Schválení auditora pro rok 2019
6. Volba představenstva a revizní komise
7. Diskuse
8. Závěr