Členská schůze 23.června 2017

Pozvánka.

Představenstvo Agrodružstva Žimutice svolává na základě stanov členskou schůzi. Schůze se koná 23.června 2017 od 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu     v Žimuticích.

Program:

1. Zahájení

2. Volba orgánů členské schúze

3. Zpráva o stavu družstva

4. Projednání a schválení účetní závěrky,rozdělení hospodářského výsledku 2016

5. Diskuse

6. Závěr

 

V Žimuticích  26. května 2017

Za představenstvo                                                                                                                        Ing.Jan Liška                                                                                                                                předseda představenstva v.r.