Členská schůze 26.6.2015

Představenstvo Agrodružstva Žimutice svolává na základě stanov členskou schůzi. Schůze se koná 26.června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu Žimutice od 16 hodin.

Program:

1. Zahájení.

2.Zpráva o stavu družstva a projednání smlouvy o výkonu funkce dle zákona 90/2012 Sb.

3.Projednání a schválení účetní závěrky, rozdělení hospodářského výsledku 2014.

4.Volba představenstva a revizní komise.

5.Diskuse.

6.Závěr.

 

V Žimuticích 11.června 2015

Za představenstvo Ing.Jan Liška

předseda představenstva v.r.