Členská schůze 9. června 2023

Všem členům Agrodružstva Žimutice

Pozvánka

Představenstvo Agrodružstva Žimutice svolává na základě stanov členskou schůzi.
Schůze se koná 9. června 2023 od 16,00 hod.  v zasedací místnosti obecního úřadu v Žimuticích.

Program:

  1. Zahájení
  2. Volba orgánů členské schůze
  3. Zpráva o stavu družstva
  4. Projednání a schválení účetní závěrky, rozdělení hospodářského výsledku 2022
  5. Schválení auditora pro rok 2023
  6. Volba představenstva a revizní komise
  7. Diskuse
  8. Závěr

V Žimuticích 18. května 2023 

                                                                                                              Za představenstvo

                                                                                                                    Ing. Jan Liška 

                                                                                                       předseda představenstva v. r.