Členská schůze 29.6.2018

Představenstvo Agrodružstva Žimutice svolává na základě stanov členskou schůzi.Schůze se koná 29. června 2018 od 16,00 hodin vzasedací místnosti obecního úřadu v Žimuticích.

Program:
1. Zahájení.
2. Volba orgánů členské schůze
3. Zpráva o stavu družstva
4. Projednání a schválení účetní uzávěrky,rozdělení
hospodářského výsledku 2017.
5. Diskuse.
6. Závěr.

V Žimuticích 13. června 2018
Za představenstvo
Ing.Jan Liška
předseda představenstva v.r.